Sinagoga

Kapela na Jevrejskom groblju

Rimokatolička crkva, Sremska Kamenica

Evangelička crkva

Reformatska hrišćanska crkva

Crkva imena Marijinog (Katedrala)

Kripta Hrama Svetog Save