Biografije učesnika

Phd. Vladimir Marinkovic, Economic Science PhD, has the title of research fellow at the Institute of Agricultural Economics, is an associate professor at the John Naisbitt University and associate professor at the Independent University of Banja Luka. Author of a university textbook, two monographs and more than 80 scientific and expert papers in relevant domestic and foreign journals on economy, management and entrepreneurship. Winner of several awards and the prestigious recognition - Plaque for contributions to trade-unionism in Europe awarded by the European Police Union and Man of the Year award for political idea awarded by the journal The Man, NALED’s Arrow for contributions to the improvement of the business environment in the Republic of Serbia and medal of the Sovereign Military Order of Malta awarded to him by the Grand Master Fra Matthew Festing. Chairman of the Oversight Committee of the Association of Economists of Belgrade and member of the International Labour and Employment Relations Association (ILERA) from Geneva. Vice-Chairman of the Green Serbia Chamber of Commerce and member of the Executive Board of the Regional Network of Parliamentary Committees on Economy, Finance and European Integration of Western Balkans. Was Secretary General of the Association of Industrialists and Entrepreneurs of Serbia and Montenegro, deputy director of the Institute for the Development of Small and Medium-Sized Enterprises. Since May 2012, MP at the National Assembly of the Republic of Serbia. From 2014 National Assembly Deputy Speaker. Member of the Committee on the Economy, Regional Development, Trade, Tourism and Energy, member of the Committee on the Rights of the Child, deputy member of the Committee on Finance, State Budget and Control of Public Spending, Head of the NARS Economic Caucus, Chair of the NARS Parliamentary Group for Open Parliament, Chair of the Subcommittee for the Consideration of Reports on Audits Conducted by the State Audit Institution, Head of the Parliamentary Friendship Group with the Sovereign Military Order of Malta, Israel, Pakistan, Guatemala and Iraq, member of the PFG with Korea, USA and Ukraine. Founder and president of Serbian American Friendship Congress. Speaks English and German.

Dubravka Nègre je od avgusta 2016. Direktorica Regionalnog Predstavništva Evropske Investicione Banke (EIB) za Zapadni Balkan, sa sedištem u Beogradu. EIB, Banka Evropske Unije je jedan od najvećih kreditora zemalja Zapadnog Balkana sa 11 milijardi evra za Zapadni Balkan i 5.7 milijardi za Srbiju, kao i najveća multilateralna finansijska institucija na svetu. Pre dolaska u Beograd, Dubravka je bila zadužena za projekte Evropske investicione banke u oblasti javno privatnog partnerstva, kao i projektno finansiranje u Irskoj, Francuskoj, Velikoj Britaniji i zemljama Beneluksa. Uspešno je finansirala projekte iz oblasti obnovljivih izvora energije, transporta, kao i zdravstva u Holandiji, Velikoj Britaniji i Irskoj, između ostalih. Ugovorila je prvi projekat javno privatnog partnerstva u Hrvatskoj, za koji je dobila nagrade Project Finance Deal za 2013. godinu i EMEA Finance Magazine European Deal 2013 u Londonu. U periodu od 2004. do 2012. godine Dubravka je vodila operacije Evropske investicione banke u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Sloveniji i Srbiji. Pokrenula je i ugovorila brojne projekte u oblasti obrazovanja, energetike, zdravstva, istraživanja i razvoja, telekomunikacija i saobraćaja. Objavila je nekoliko naučnih radova na temu javno privatnih partnerstva u saradnji sa Beogradskim Univerzitetom, i gost je predavac na University College London. Pre karijere u EIB-u, radila je kao TV producent za svetsku televizijsku kuću CNN International, pokrivajući konflikte, uključujući i rat u Avganistanu. Dobila je nagradu Nacionalne Akademije za televiziju, umetnost i nauku SAD. Diplomirala je bankarstvo i finansije na Ekonomskom Fakultetu u Beogradu, a magistrirala finansije i menadžment na SDA Bocconi Univerzitetu u Milanu i Anderson školi mandžmenta u Los Anđelesu. Govori engleski, francuski, italijanski i srpski jezik. Udata je i ima dvoje dece.

Borislav Despotović, rođen 5. decembra 1980. u Kikindi Novinar i urednik Vojvođanskog dnevnika u Informativnom programu Radio-televizije Vojvodine. Saradnik i voditelj TV emisije Biznis monitor koja se bavi istražvanjem poslovanja preduzetnika, mikro, malih i srednjih preduzeća. U svojoj novinarskoj karijeri, a naročito u poslednjih pet godina, realizovao više stotina tematskih rubrika i intervjua o ekonomiji i privredi, sa najistaknutijim sagovornicima iz Vlade Srbije, Vlade AP Vojvodine, brojnih državnih institucija, privrednih asocijacija, sa predstavnicima bankarskog i akademskog sektora, kao i nevladinih organizacija. Dobitnik specijalnog priznanja Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED) za doprinos kvalitetnom izveštavanju o ekonomskim reformama za 2016. godinu.

Biljana Barošević rođena je Novom Sadu, 25. marta 1976. godine. Osnovne studije završila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, 2001. godine. Pravosudni ispit položila je 2012. godine, a zvanje Master pravnik VII/2 stekla je 2013. godine. Završila je Školu nacionalne odbrane – Visoke studije bezbednosti i odbrane 2018. godine. Pored maternjeg srpskog, govori italijanski i engleski jezik. Italijanski jezik je usavršavala u Milanu i Sanremu, a engleski jezik u Londonu.. U okviru Nacionalnog udruženja medijatora Srbije i Međunarodne finansijske korporacije IFC pohađala je obuku i 2011. godine stekla zvanje Medijatora. U periodu septembar 2008 – jul 2009. godine završila je specijalističke studije iz oblasti fondovi EU i upravljanje projektima. U oblasti Institucije i pravni poredak EZ/EU, Primena Sporazuma o energetskoj zajednici JE, Pravni okviri za stvaranje usklađenog prava, Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) usavršavala se 2008. godine kao stipendista GTZ – Nemačke organizacije za tehničku saradnju. U periodu januar 2006 – jul 2007. godine, kao stipendista Italijanske Vlade, Ministarstva za proizvodne aktivnosti Republike Italije, ICE instituta i Trening centra u Rimu, pohađala je Specijalističke studije za menadžere u marketingu, PR-u i protokolu. Poslovnu karijeru započela je 2002. godine kao pripravnik u Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad, gde je preko deset godina sarađivala sa kompanijama u Republici Srbiji, a u cilju njihove pune afirmacije i poslovnog razvoja. U periodu 2005 – 2012 godine bila je na poziciji Šefa kabineta predsednika Regionalne privredne komore Novi Sad. U JP Elektroprivreda Srbije, PD Elektrovojvodina d.o.o. Novi Sad u periodu 2012 – 2016. godina, obavljala je poslove rukovodioca kabineta i savetnika direktora Društva. Profesionalnu karijeru nastavlja u Vladi Republike Srbije, 2016. godine na mestu Šefa kabineta ministra kulture i informisanja, a od juna 2017. godine obavlja funkciju v.d. pomoćnika ministra u Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Tokom profesionalne karijere pokazala je vrhunske organizacijske sposobnosti, visok stepen odgovornosti i posvećenosti poslu, orijentaciju ka kontinuiranom usavršavanju, kao i prihvatanju novih profesionalnih izazova. Kao Šef kabineta ministra kulture i informisanja Biljana Barošević je aktivno učestvovala u kreiranju i sprovođenju reformi za unapređenje kulture i umetničkog stvaralaštva. Tokom obavljanja funkcije v.d. pomoćnika ministra u Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom istakla se spremnošću da sistemski pristupi rešavanju problema ka zaštiti prava i unapređenju položaja osoba sa invaliditetom. Kako je ustanovila nov način rada sa savezima udruženja osoba sa invaliditetom, koji se ogleda u aktivnom uključivanju osoba sa invaliditetom i saradnji u procesu kreiranja i primene politika, dobitnica je brojnih priznanja za doprinos razvoju oblasti zaštite osoba sa invaliditetom, kao posebno osetljive grupe. Saglasno nastojanjima Vlade Republike Srbije da stvori moderno društvo u kome ne postoji nijedan oblik diskriminacije, Biljana Barošević se, na brojnim tematskim konferencijama, okruglim stolovima i tribinama na kojima je učestvovala, zalagala i zastupala stanovište da se položaj osoba sa invaliditetom posmatra kao pitanje ljudskih prava kako bi osobe sa invaliditetom imale jednake mogućnosti i pravo na različitost.

Dragan Penezić, British American Tobacco, Direktor za regulatorne poslove i odnose sa državnim organima Srbije i Crne Gore Dragan Penezić je doktorirao na temu „Savremeni koncept poslovanja kroz razvoj Partnerstva javnog i privatnog sektora (Evropska praksa – primena u Srbiji)“ 2010. godine, a diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1999. godine. Od 2016. godine zaposlen je u kompaniji British American Tobacco South-East Europe. Pre karijere u BAT-u, sedam godina je bio angažovan u Komisiji za zaštitu konkurencije Republike Srbije gde je obavljao funkciju Generalnog sekretara, pri čemu je bio i član pregovaračke grupe za Poglavlje VIII (konkurencija i državna pomoć) u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji u periodu od 2014 do 2017. Dragan Penezić ima višegodišnje iskustvo u državnoj upravi, najpre kao pomoćnik ministra u sektoru za koncesije i javno – privatna partnerstva, u ministarstvu za ekonomske odnose sa inostranstvom a zatim u ministarstvu trgovine i usluga kao pomoćnik ministra u sektoru za trgovinu, cene i zaštitu potrošača. Kada je u pitanju učešće u profesionalnim i stručnim organima, gospodin Penezić obavlja funkciju predsednika Skupštine NALED-a od 2017. Predsednik je Komiteta za borbu protiv nedozvoljene trgovine u Savetu stranih investitora.

Bakhuti Shengelia - Head of Global Health Portfolio Bakhuti Shengelia is Head Global Health Portfolio at the Novartis Foundation since May 2017. Prior to joining the Novartis Foundation, he was Director of Healthcare Systems in the Corporate Strategy and Healthcare Systems group at Novartis. In this role he led several flagship initiatives across the company to build stronger capabilities in shaping healthcare policies towards value-based care and driving the Novartis business model to a more sustainable one. He coached numerous country teams in designing and implementing projects that secured Novartis’ reputation as a trusted and respected healthcare solutions partner in critical markets for the company. Before joining Novartis, Bakhuti gained 20 years of experience in international health and development and healthcare systems. He held senior level positions in the World Bank, GAVI and WHO, where he designed and led numerous health reform initiatives in different countries, and managed a number of high impact global health programs. Bakhuti holds a MPH degree in International Health Policy and Healthcare Management from Harvard T.H. Chan School of Public Health, and a MD Degree from Tbilisi State Medical University in Georgia.

Dragoljub Zbiljić, predsednik kompanije „Energotehnika Južna Bačka“ , predsednik OK „Vojvodina“, vlasnik hotela „Fontana“ u Vrnjačkoj Banji, rodjen je 1977. u Boru. U Novi Sad dolazi 1996. na studije i 2001. godine stiče diplomu Ekonomskog fakulteta u Subotici, Ogranak u Novom Sadu na smeru Marketing. Po završetku studija zapošljava se u RSGV, firmi koja se bavila prodajom obojenih metala i poljoprivrednih masina na mestu Šefa prodaje obojenih metala. U februaru 2004. pokreće sopstveni biznis, kompaniju „Maneks doo Novi Sad“, koja se od svog osnivanja do danas bavi prodajom obojenih metala na veliko. Maneks postaje vodeći partner „RTB Bor“ i to u delu prerade sekundarnih sirovina u poluproizvod, saradjuje sa valjaonicom bakra „Sevojno“ kao i sa nizom manjih livnica metala u cilju upošljavanja priredjivačkih kompleksa srpskih fabrika. Od 2006. do 2008. godine, Maneks uzima u zakup deo „Novkabela“, nekadašnju „NFK Metalurgiju“ gde je ostvarena godišnja proizvodnja od preko 2000t bakra, što predstavlja istorijski maksimum proizvodnje „NFK Metalurgije“. U junu 2013. „Maneks“ ulazi u vlasništvo kompanije „Energotehnika Južna Bačka“ kao manjinski partner a tri godine kasnije postaje 100% vlasnik „Energotehnike Južna Bačka“. Južna Bačka u ovom trenutku predstavlja apsolutni brend Srbije u oblasti energetike i vodeća je kompanija u tom polju u regionu. O tome najbolje govore nagrade „Kapetan Miša Anastasijević“ za lidera konkuretnog razvoja 2017 i nagrada Regionalne privredne komore Južnobačkog okruga za regionalnog poslovnog lidera 2018. U medjuvremenu, Dragoljub Zbiljić ulazi na tržište turizma, licitacijom u aprilu 2017. „Energotehnika Južna Bačka postaje vlasnik hotela „Fontana“ u Vrnjačkoj Banji. Za godinu i po dana hotel je u potpunosti renoviran a vrednost investicije bila je preko milijardu dinara. Od jula 2016. do decembra iste godine, obavlja funkciju člana UO i generalnog sponzora FK „Vojvodina“, a u decembru 2017 stupa na poziciju predsednika UO OK „Vojvodina“. Generalni sponzor stonoteniskog kluba invalida „Spin“.

 

Žan Luj Falkoni rođen je 8. februara 1964. Diplomirao na Visokoj školi za ekonomske i trgovinske studije Diplomirao na Institutu za političke studije Nacionalna škola za administraciju (ENA), klasa "Viktor Igo", 1991. Karijera 2019 - Izvanredni i opunomoćeni ambasador Republike Francuske u Republici Srbiji 2016-2019. Ambasador, stalni predstavnik u Kancelariji Ujedinjenih nacija i pri međunarodnim organizacijama (Beč). 2014 - 2016. pri kabinetu predsednika Vlade, Direktor za međunarodne, strateške i tehnološke poslove u Generalnom sekretarijatu za odbranu i nacionalnu bezbednost (Pariz). 2009-2013. Ambasador, stalni predstavnik Francuske u Političkom i bezbednosnom komitetu Evropske unije (Brisel). 2007-2009. Ministarstvo spoljnih poslova, savetnik u kabinetu ministra (Pariz). 2005-2007. Ministarstvo spoljnih poslova, načelnik službe za Zajedničku spoljnu i bezbednosnu politiku (Pariz). 2002-2005. Ministarstvo spoljnih poslova, poddirektor za spoljne odnose Evropske zajednice (Pariz); 1999-2002. Ministarstvo spoljnih poslova, Prvi sekretar u Stalnom predstavništvu Francuske u Evropskoj uniji (Brisel). 1997-1999. Evropska komisija, generalna direkcija za ekonomske i finansijske poslove (Brisel). 1995-1997. Ministarstvo privrede i finansija, direkcija za trezor (Pariz). 1991-1995. Ministarstvo spoljnih poslova, direkcija za pravne poslove (Pariz) Odlikovanja Vitez Nacionalnog reda za zasluge Jezici Engleski Nemački

 

Milan Ćulibrk, Glavni i odgovorni urednik nedeljnika NIN od aprila 2013. Pre toga, od avgusta 2011. bio pomoćnik, a potom zamenik glavnog i odgovornog urednika NIN-a. Od februara 2009. do marta 2011. glavni i odgovorni urednik Ekonomist magazina i magazina Bankar. U Ekonomist medija grupu (EMG) došao u junu 2008. kao glavni i odgovorni urednik svih izdanja. Od 1988. do septembra 2007. ekonomski komentator i šef beogradskog dopisništva dnevnog lista „Dnevnik“ iz Novog Sada. U to vreme i spoljni saradnik skoro svih vodećih listova (NIN, Vreme, Duga, Nedeljni Telegraf...), a posle 5. oktobra 2000. imao autorsku emisiju na TV Novi Sad, u kojoj su gostovali ključni ljudi za ekonomsku politiku zemlje. Dobitnik priznanja: „Reformator godine“ (2011.) Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj – NALED, „Najevropljanin“ (2010.) za oblast ekonomije Prve Evropske kuće, „Kapetan Miša Anastasijević“ (2010) za doprinos razvoju preduzetništva i odgovornost javne reči. Dobio nagrade PKS (2009.), Kluba privrednih novinara (2010.) i Srpske asocijacije menadžera (2013.) za najboljeg ekonomskog novinara godine. Organizator i moderator Samita guvernera i ministara finansija zemalja regiona, okruglih stolova sa Vladom Srbije i mnogih drugih biznis konferencija. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, sa prosečnom ocenom 8,72. Rođen 15.03.1958. u Mladenovu, SO Bačka Palanka.

Kati Csaba (BA [Political Studies and Russian] Queen’s University, 1988; MA [Central/East European and Russian-Area Studies] Carleton University, 1993) began her career at External Affairs and International Trade Canada in 1993, working on Canada’s assistance program to Hungary. In the following years, Kati occupied several programming and analytical roles covering Central and Eastern Europe, including four Canadian International Development Agency (CIDA) postings in the region: as second secretary in Kyiv (1995 to 1997), as head of aid in Sarajevo (1997 to 1999), as head of aid in Moscow (2005 to 2009) and as development director in Kyiv (2009 to 2012). In 2013, she was a member of the transition team responsible for the amalgamation of the then Foreign Affairs and International Trade Canada and the then CIDA, following which she served as the director of amalgamation implementation in Foreign Affairs, Trade and Development Canada’s Sub-Saharan Africa Branch (2014 to 2015). Most recently, she was the senior director responsible for Canada’s development program with Ethiopia, based at the Embassy of Canada in Addis Ababa. Kati became Ambassador to Serbia and to Montenegro in December 2017 and to North Macedonia in January 2018. Ms. Csaba is married and has two teenage children.

 

Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Rođen je u Beogradu 1970. godine. Master je ekonomskih nauka u oblasti Međunarodno bankarstvo i finansije. Završava doktorske studije i u fazi je prijave doktorske disertacije iz oblasti ekonomskih nauka, sa usmerenjem na finansijsku kontrolu, upravljanje, izveštavanje i reviziju, Univerzitet Privredna akademija, Novi Sad. Završio je Školu nacionalne odbrane – Visoke studije bezbednosti i odbrane. Profesionalno iskustvo sticao je na rukovodećim pozicijama u oblasti finansijskog i izvršnog menadžmenta u renomiranim domaćim i međunarodnim kompanijama (Comtrade, Kabel-X i druge). Usko je usmeren na međunarodne finansije i bankarstvo, finansijsku kontrolu i upravljanje, finansijsko izveštavanje i reviziju. Objavio je više radova u vodećim domaćim i stranim naučnim i stručnim časopisima iz ekonomije i finansija. Predsednik je Političkog saveta za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije i nacionalni direktor za naoružanja. Stekao je više uglednih profesionalnih sertifikata. Dobitnik je, između ostalih, i nagrade „Mihailo Petrović-Alas“ iz oblasti matematike. Član je udruženja Mensa Srbija. Obavljao je dužnost državnog sekretara Ministarstva odbrane do marta 2016. godine, kada je izabran za ministra odbrane. Tu funkciju obavljao je do avgusta 2016. godine. Na mestu ministra odbrane bio je i u mandatu od avgusta 2016. do juna 2017. godine. Govori engleski i ruski jezik. Oženjen je, otac je sina i ćerke.

Gordan Bakota veleposlanik - diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1991. Nakon stažiranja u Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske, zapošljava se u Ministarstvu vanjskih poslova i ostaje kao karijerni diplomat. Prije dolaska na Republiku Srbiju obavljao je dužnost veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Austriji, kao i u Republici Turskoj i u Kazahstanu , Azerbajdžanu,Turkmnenistanu, Uzbekistanu i Afganistanu. Tijekom karijere obavljao je dužnosti državnog tajnika, pomoćnika ministra i političkog direktora u MVEP, kao i niz dužnosti u Švicarskoj Konfederaciji, Republici Srbiji i SAD. Obrazovao se na studiju Georgetown University, Washington. Govori engleski i njemački jezik. Oženjen i ima dvoje djece.

Vladimir Čupić diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Karijeru je počeo u kompaniji Deloitte & Touche kao finansijski savetnik. Na mesto savetnika ministra ekonomije i privatizacije u Vladi Republike Srbije dolazi 2001, da bi ubrzo, po odluci Vlade Republike Srbije, postao direktor Agencije za privatizaciju. Naredne dve godine radi kao direktor i izvršni direktor za privatizaciju, a od marta 2003. Član je Izvršnog odbora Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd. Od januara 2007. do maja 2013. bio je predsednik Izvršnog odbora. Član je Odbora za bankarstvo i osiguranje Privredne komore Srbije, potpredsednik Odbora za finansije Američke privredne komore u Srbiji, član Upravnog odbora Srpske asocijacije menadžera, član Poslovnog saveta Jugoistočne Evrope, kao i član mnogih drugih udruženja i institucija. Predavač je po pozivu na mnogim domaćim i međunarodnim stručnim skupovima. Govori engleski jezik. Živi u Beogradu, oženjen je i otac dvoje dece.

Ognjen Kisin M.Sc.C.E. CEO of the Konstruktor Group. Mr. Kisin is a civil engineer, he obtained his B.Sc. degree in Civil Engineering at the Faculty of Civil Engineering in Belgrade. He is CEO of the Konstruktor Group, which consists of several group members: Konstruktor Consulting, Konstruktor Equipment, Konstruktor Metal, Konstruktor Distribution. As one of the leading civil engineering companies in the region, the basic activity of which is design and construction of buildings, it implements projects as a General Contractor, in accordance with the construction system “turn-key”, “design and build”. The professional development of Mr. Kisin is related to the very beginning and establishment of the company, so, in the course of 15 years of the company’s work, he has imprinted its brand on more than 250 facilities, constructed for different purposes, with a modern concept and design, recognizable for the continuous cooperation with prestigious domestic and foreign investors. The Konstruktor Group, headed by Mr. Kisin, has constructed an array of facilities in accordance with the highest standards of quality, among which are the following: the Lidl administrative building in Nova Pazova (the first building in Serbia that received the PLATINUM LEED certificate), Grundfos (the largest greenfield investment in 2012), MINTH (one of the most significant investments in 2019)... Konstruktor has fulfilled the criteria for receiving the highest standards; also, the company has won a large number of awards and prizes, the last year’s most important ones being: “The Golden Gazelle of Serbia 2018”, “Contractor of the year 2018”, while Mr. Kisin was pronounced the „EY fast-growing entrepreneur of the year 2018”. The vision of the Konstruktor Group is to strengthen its leading position, to continue to raise engineering standards in the region, with ecological awareness, and to constantly invest in human and material resources.

Mr Danijela Fišakov – predsednica Slovenačkog poslovnog kluba. Osnovno i gimnazijsko obrazovanje je stekla u Ljubljani. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani, a zatim je na istom fakultetu postala i magistar ekonomskih nauka odbranivši jedinstvenu tezu sa temon iz oblasti rada poslovnih klubova. Praktična znanja i veštine kao i respektabilno stručno iskustvo u oblastima finansijskog poslovanja, komercijalnih delatnosti i upravljanja ljudskim resursima je sticala u slovenačkim, srpskim i međunarodnim kompanijama u kojima je usavršavala i veštine rukovođenja i organizovanja. Višegodišnji je rukovodilac u oblasti kompanijskih organizacionih procesa i ljudskih resursa. Poslednjih sedam godina veoma uspešno vodi Slovenački poslovni klub u Beogradu. Učesnik je mnogih konferencija, panela i stručnih skupova i član više domaćih i međunarodnih stručnih grupa koje se aktivno bave razvojem srpskog poslovnog okruženja. Dobila je nekoliko priznanja za svoj rad na povezivanju privreda Slovenije i Srbije. Govori slovenački, srpski i engleski jezik. Udata je i majka je dvoje dece.

Mr Milan Đukić je rođen u Novom Sadu 1974.godine. Po struci Magistar pravnih nauka. Osnovnu i srednju skolu zavrsio je u Novom Sadu. Osnovne studije zavrsio je 1999.godine na Univerzitetu u Novom Sadu, Pravni fakultet. Zavrsio je 2005.godine Specijalisticke studije "Pravo Energetike" na Pravnom Fakultetu u Beogradu, 2012.godine je polozio Pravosudni ispit a 2014.godine magistrirao sa tezom "Ugovor o prodaji prirodnog gasa". 2000.godine zapošljava se u J.P. “Naftna industrija Srbije, Nis-Gas”, odakle 2005. Prelazi u J.P. “SRBIJAGAS” gde radi i danas najpre na mestu direktora sektora pravnih I kadrovskih poslova , a od januara 2015 na mestu Izvrsnog direktora funkcije za pravne, kadrovske i opste poslove. Clan je radne grupe za izgradnju gasovoda “Bugarska granica - Madjarska granica” kroz Srbiji i rukovodilac Radne grupe za resavanje imovinsko pravnih odnosa na trasi tog gasovoda kroz Srbiju. Clan je Radne grupe za restrukturiranje JP Srbijagas i rukovodilac projekta resavanja imovinsko pravnih odnosa i rekonstrukcije poslovnog centra Srbijagasa. Pored profesionalnog angazmana u JP Srbijagas u toku karijere bio je i : Direktor “ Novi Sad Gas “ Savetnik predsednika UO “Instituta za ratarstvo i povrtarstvo NS seme” N.Sad Predsednik UO “GasPromet” Rep.Srpska Predsednik NO“Instituta KVB”Sr.Kamenica Predsednik NO “Srpske fabrike Stakla” Paracin Predsednik NO “Agroziv” Zitiste Predsednik NO “Specijalna luka” Pancevo Clana UO “YugoRosGaz”,“MSK” , “Instituta za ratarstvo i povrtarstvo” i“Gas promet” Predsednik je skupstine strukovnog udruzenja “Udruzenja pravnika u energetici” Od 2007.godine je predsednik RK Vojvodina, od kada klub belezi zapazene rezultate ukljucujuci : 3 Kupa Srbije 5 Superkupa Srbije 7 uzastopnih titula drzavnog prvaka 2013/14/15/16/18/ i 2019. godine Klub je vise puta proglasavan za najbolji sportski kolektiv u Novom Sadu i Vojvodini nagradjen je i Novembarskom poveljom Grada Novog Sada 2014 godine i Hello Awards nagradom 2013 godine. U toku sportske karijere pored funcije predsednika RK Vojvodina obavljao je i funkciju Predsednika Asocijacije rukometnih klubiva Srbije, bio je predstavnik Srbije u Regionalanoj SEHA Gazprom ligi i clan UO RSS Dobitnik je Hilandarske povelje 2016 godine i Spartakove nagrade 2017 godine . Ozenjen , otac dva deteta.

Yana Mikhailova, Market Head – Nestlé South East Market Yana Mikhailova has been appointed to the position of CEO of Nestlé South East European market – Adriatic region, Bulgaria and Romania, as of December, 2017. In addition to leading senior management position in the Nestlé company, Mrs. Mikhailova is a President of an important business association in Serbia, Foreign Investors Council - FIC. Yana Mikhailova joined Nestlé in 1996 as Regional Sales Manager in Nestlé Russia and during last 20 years Mrs. Mikhailova led and contributed to the development of different businesses. As from 2000 Mrs. Mikhailova was in charge of marketing for Nestlé Confectionery Business in Russia. Afterwards she was promoted to the position of Regional Director Nestlé Purina Petcare Russia, Ukraine & CIS region managing growth of pet food business in Eastern Europe. From 2012 to 2015, Mrs. Mikhailova hold the position of CEO of Nestlé in Ukraine and Moldova, where she significantly contributed to the development of Nestlé in the region, achieving consistent growth. In 2015, Mrs. Mikhailova was appointed to the position CEO of Nestlé Adriatic, operating in Serbia, Croatia, Slovenia, Bosnia and Hercegovina, Macedonia, Kosovo and Montenegro. Nestlé Adriatic has constant market share growth, thanks to improved efficiency of its business operations and continuous innovations within its wide range of products that are based on Nutrition, Health and Wellness strategy. From the December 2017, Yana Mikhailova has been appointed to the position of CEO of Nestlé South East European market – Adriatic region, Bulgaria and Romania. Yana Mikhailova holds diploma of Tomsk State University in Russia (biological department) and Novosibirsk State University (psychological department). Mrs. Mikhailova has a Russian Federation citizenship, she is married, has a daughter and a son.

dr Marijus Geantă predsednik je i suosnivač centra za inovacije u medicini, nevladine organizacije sa sedištem u Bukureštu, u Rumuniji, usredsređene na inovacije u sektoru zdravstva. Dr. Geantă je diplomirao na Fakultetu za medicinu i farmaciju "Carol davila" u Bukureštu i trenutno je na kandidaturi za doktorske studije na temu digitalne medicine. Njegova strast prema inovacijama u medicine, posebno na temu personalizovanih lekova, Dr. Geantă postaje suosnivač centra za inovacije u medicini, nevladine organizacije koja ima za cilj da skrati vreme između pojava inovacija u zdravstvenom sektoru i njihovoj primeni za pacijente u Rumuniji i sire. Dr. Geantă je pionir u oblasti personalizovanih lekova u Rumuniji i uključen je u neke panevropske inovativne zdravstvene projekte kao što je IT budućnost raka. U 2017, Dr. Geantă je bio kopredsedavajući škole EAPM za personalizovane lekove.

Dragan Filipović predsednik je Izvršnog odbora i generalni direktor Generali osiguranja Srbija i predsednik Upravnog odbora Generali osiguranja Crna Gora od 1. januara 2016. Pre toga, bio je zamenik generalnog direktora i član Izvršnog odbora Generali osiguranja Srbija, zadužen za komercijalne poslove, P&C, autoodgovornost, kasko, putno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje od 2011. Za vreme rada u Generali osiguranje Srbija, završio je nekoliko programa za liderstvo u CIE i druge poslovne kurseve. Takođe je potpredsednik Udruženja osiguravača Srbije. Svoju karijeru započeo je u Delta Holdingu 1994. Na mestu generalnog direktora bio je zadužen za nekoliko profitnih centara: Delta DMD (veleprodaja i distribucija), Delta Auto (salon automobila i prodaja), Delta Chemicals (hemijska industrija). U periodu od 2002. do 2010. bio je generalni direktor kompanije Delta Maxi, maloprodajnog lanca Delta Holdinga. Tokom njegovog mandata, Delta Maxi je ubrzano rastao, postavši prvo nacionalni, a potom i regionalni lider u maloprodaji. Potom se proširio sa tržišta Srbije na tržišta Bugarske, Albanije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Osvojio je više nagrada, od kojih su neke Menadžer godine za poslovnu efikasnost i kreativnost, koju dodeljuje Klub privrednih novinara u Beogradu (2003), Međunarodno priznanje za kvalitet u Ženevi (2008) i nagradu „Kapetan Miša Atanasijević“ u kategoriji „Lider globalne industrije osiguranja“ za doprinos poboljšanju privredne i socijalne klime u Srbiji, 2018. godine. Dragan Filipović je rođen 19. novembra 1968. u Beogradu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Oženjen je i otac dve kćerke.

Mihailo Vesović, direktor Sektora za strateške analize, analitiku, usluge, servise i pakete proizvoda Mihailo Vesović, rođen 3. maja 1972. godine u Beogradu. Završio Mašinski fakultet u Beogradu i stekao zvanje diplomiranog industrijskog inženjera. Obavljao je funkciju Sekretara Udruženja za metalnu i elektro industriju PKS, nakon toga imenovan je na funkciju pomoćnika ministra u Ministarstvu privrede i privatizacije i Ministarstvu trgovine i usluga. Izabran je za potpredsednika PKS 2008. godine, u dva mandata, gde su mu glavni fokus bili ekonomski odnosi sa inostranstvom. Kroz svoj dugogodišnji rad u Privrednoj komori Srbije bio je i direktor Centra za inovacije, zamenik generalnog menadžera PKS kao i savetnik predsednika PKS, zadužen za poslove vezane za digitalnu transformaciju privrede i saradnju nauke i privrede. Danas je direktor Sektora za strateške analize, analitiku, usluge, servise i pakete proizvoda. Učestvovao u kreiranju prvog programa za podršku razvoja klastera, organizovao veliki broj međunarodnih sajamskih nastupa srpske privrede, predvodio veći broj međunarodnih trgovinskih misija, bio zamenik kopredsedavjućeg Mešovitog komiteta Srbije i Rusije, bio predsednik Skupštine Nacionalnog naftnog komiteta, učestvovao u realizaciji većeg broja međunarodnih projekata EU i Svetske banke i koordinator akcije Najbolje iz Srbije. Član je Saveta Mašinskog fakulteta. Oženjen, otac dvoje dece.

Dan Fracile, rođen je 1984. godine. Sportskim novinarstvom počeo je da se bavi već sa 16 godina u RTV „Sveti Sava“ u Kaću gde je prenosio utakmice rukometnog kluba „Jugović“ za program radija i televizije. Sa 19. godina postao je najmlađi dopisnik SOS „Kanala“, a ujedno je bio autor i voditelj emisije „Start“ na RTV „Jesenjin“. Radio je i na TV „Kanal 9“, a već sa 22. godine se zaposlio u Radio-televiziji Vojvodine kao najmlađi novinar sportske redakcije Radija na srpskom jeziku u istoriji Javnog medijskog servisa. Prenosio je više stotina fudbalskih i rukometnih utakmica, kao i izveštavao sa mnogih domaćih i međunarodnih takmičenja. Završio je osnovne i master studije na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu gde je odbranio master rad na temu „Uticaj promena sa analognog na digitalni signal u radio-difuznim ustanovama“. Trenirao je devet godina stoni tenis u STK „Vojvodina i STK „Novi Sad“, a 2008. godine se tom sportu vratio kao direktor stonoteniskog kluba „Novi Sad“. Predsednik STK „Novi Sad“ postoje 2017, a dve godine kasnije to sportsko udruženje dobija, u kategoriji najbolje sportske organizacije, nagradu „Jovan Mikić Spartak“ što je najstarije i najprestižnije priznanje u oblasti sporta u AP Vojvodina. Ujedno je od 2013.godine potparol u RK „Vojvodina“ gde je prvenstveno zadužen za digitalne medije, a obavlja i poslove koordinatora rukometnog „Kampa šampiona“.

 

Nenad Popović, ministar bez portfelja zadužen za inovacije i tehnološki razvoj Rođen je 30. septembra 1966. godine u Tuzli, Bosna i Hercegovina. Srednju školu je završio u Tuzli, a diplomirao 1992. godine na Mašinskom fakultetu u Beogradu. Magistrirao je i doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Moskvi. Predavao je na Ekonomskom fakultetu Moskovskog državnog univerziteta Lomonosov, kao i na Ekonomskom fakultetu Moskovskog državnog rudarskog univerziteta. Objavio je osam knjiga i više od 120 naučnih radova iz različitih oblasti, uključujući oblasti ekonomije, regionalnog razvoja, menadžmenta, ekonomskih odnosa Srbije i Rusije, kao i stanja i perspektive ekonomskog razvoja južne srpske pokrajine Kosova i Metohije. ABS Elektro, kompanija koju je Popović osnovao pre 25 godina, počela je kao kompanija za prodaju i proizvodnju aluminijumske elektrotehničke opreme i sistema automatizacije za fabrike. Danas ova korporacija broji 3.000 zaposlenih u osam kompanija i naučnih instituta u Rusiji. Korporacija je vodeći snabdevač elektrotehničke opreme za energetska, hidroelektrična i hidronuklearna postrojenja u Rusiji i regionu. Popović je započeo karijeru u državnoj službi 2005. godine kao šef Ekonomskog tima za Kosovo i Metohiju i zamenik predsednika Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za Preševo, Bujanovac i Medveđu. Bio je član parlamenta od 2008. do 2012. godine kao poslanik Demokratske stranke Srbije, a takođe i potpredsednik Narodne skupštine Republike Srbije u periodu od 2012. do 2014. godine. Vodio je poslaničku grupu prijateljstva sa Ruskom Federacijom. Na poziciju na kojoj se sada nalazi u Vladi kandiduje ga to što je uspešan privrednik koji je ostvario međunarodno priznate rezultate u oblasti razvoja i primene inovacija u industriji. Popović se povukao iz svojih poslovnih poduhvata kako bi se bavio javnim poslom u Srbiji. Popović primenjuje svoje jedinstveno prethodno poslovno iskustvo kako bi poboljšao preduzetničko okruženje i time poveo Srbiju ka perspektivnoj i inovativnoj tehnološkoj budućnosti. On se nada da će pretvoriti Srbiju kako u regionalnog, tako i u globalnog tehnološkog lidera kroz svoje inicijative za smanjenje birokratije, povećanje budžeta za srpske preduzetnike i otvaranje mesta i šansi za investicije. Veliki je zagovornik srpske tehnologije i inovacija, i neprestano je promoviše inostranim vladama, investitorima i svetskim tehnološkim kompanijama. Nosilac je više odlikovanja, od kojih su najznačajnija: Orden Svetog Save drugog stepena za obnovu i jačanje vere i crkve u Srbiji, koji dodeljuje Njegova svetost patrijarh srpski, Orden za humanost Državne zajednice Srbije i Crne Gore za izuzetne doprinose u pomoći srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, Orden prijateljstva za poseban doprinos u razvoju ekonomskih i društvenih veza Srbije i Rusije, koji dodeljuje predsednik Ruske Federacije. Takođe, nosilac je Ordena Svetog Danila Moskovskog za duhovni preporod Rusije, koji dodeljuje patrijarh moskovski i cele Rusije, Ordena prepodobnog Sergeja Radonješkog za poseban doprinos razvoju odnosa i zbližavanju pravoslavnih naroda, koji dodeljuje patrijarh moskovski i cele Rusije, Ordena Prepodobnog Serafima Sarovskog za poseban doprinos oživljavanju manastira, crkava, hramova, kao i za crkveno-društveni aktivizam, koji dodeljuje patrijarh moskovski i cele Rusije. Pored obavljanja dužnosti ministra, Popović prati srpsku fudbalsku reprezentaciju, kao i Fudbalski klub Partizan, posećujući utakmice kada god je to moguće. Strastveni je skijaš i rekreativni planinar koji uživa u skijanju i planinarenju u Srbiji i drugim evropskim zemljama. Osnovao je 2002. godine ABS Slavjanski, humanitarnu organizaciju koja podržava različite projekte vezane za podršku deci, kulturi, nauci, obrazovanju i sportu. Bio je predsednik Fudbalskog kluba Partizan, kao i potpredsednik Košarkaškog kluba Partizan. Predsednik je Fondacije „Sveti Aleksandar Nevski” iz Beograda, koja je zaslužna za obnovu memorijalnog kompleksa spomenika Ruski Nekropolj na Novom groblju u Beogradu. Predsednik je Počasnog saveta Društva srpsko-ruskog prijateljstva. Član je Počasnog saveta Međunarodnog fonda jedinstva pravoslavnih naroda, kojem predsedava patrijarh Ruske pravoslavne crkve. Počasni je predsednik Fondacije Besmrtni puk iz Beograda. Osnovao je 2014. godine Srpsku narodnu partiju (SNP). Kao predsednik SNP, vodi snažnu nacionalnu politiku očuvanja teritorijalnog integriteta i teži da izgradi ekonomski razvijenu, pravnu, prosperitetnu i društveno odgovornu Srbiju. SNP trenutno ima tri poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

 

Suzana Paunović rođena je 1969. godine u Užicu. Osnovne studije završila na Pravnom fakultetu u Beogradu. U oblasti socijalne zaštite radila je od 1995. do 2012. godine kada prelazi na mesto direktorke Vladine Kancelarije za ljudska i manjinska prava. Predvodi sve delegacije Srbije pred Savetom za ljudska prava i komitetima UN. U njenom mandatu ispunjene su sve obaveze Srbije pred UN, Savetom Evrope i drugim međunarodnim institucijama koje se bave ljudskim pravima. Bavi se pravima i podrškom najugroženijim građanima Srbije više od 25 godina. Osnivač manifestacija “Sajam socijalne zaštite” i „Složni mozaik Srbije“. Udruženje stručnih radnika socijalne zaštite Srbije 2012. godine dodelilo joj je prvu Republičku nagradu za doprinos socijalnoj zaštiti Srbije. Suzana Paunović je učestvovala, kao izlagač, na brojnim nacionalnim i međunarodnim skupovima, kao i u radu brojnih radnih grupa za izradu različitih propisa u oblasti socijalne zaštite, zaštite prava deteta i posebno osetljivih grupa. Predavač na brojnim seminarima stručnog usavršavanja zaposlenih u socijalnoj zaštiti.

Mr. Srdjan Majstorovic is the Chairman of the Governing Board of the European Policy Centre – CEP, Belgrade based Think Tank organization. Since 2017 he is a member of the Balkans in Europe Policy Advisory Group (BiEPAG), a regional public advocacy group dedicated to promotion of accession of Western Balkans region to the EU. Since December 2018, Mr. Majstorovic is member of the Governing Board of the Open Society Foundation in Serbia. Mr. Majstorovic previously worked in the European Integration Office of the Government of Serbia since its founding in 2004 and performed the role of Deputy Director since 2017. He was a member of Negotiating Team for Accession of the Republic of Serbia to the European Union in charge of political criteria for the EU accession and chapters 23 - Judiciary and fundamental rights and 24 - Justice, freedom and security. Mr. Majstorovic graduated from the Faculty of Political Sciences of the University of Belgrade, Department of International Relations, and attained his MA degree at the University of Graz, Karl-Franzens Faculty of Law, Department of European Integration and Regionalism. He is one of the leading authorities in the field of European integration and regional cooperation issues in Serbia.

H.E. Mr. Sem Fabrizi Ambassador and Head of Delegation of the European Union to the Republic of Serbia Sem Fabrizi has been Ambassador of the European Union to Serbia since July 2017. From September 2013 to June 2017 he was Ambassador of the EU to Australia. An Italian career diplomat, he has served as an advisor on international relations to the President of the European Council in Brussels and to the Prime Minister of Italy in Rome. His earlier postings included Geneva, at the Italian Permanent Mission to the WTO and UN, and the Italian Embassy in Beijing. At the Ministry of Foreign Affairs in Rome he has held positions in the EU Department and the Secretary General’s Office. He holds degrees in International Law and International Economy from “La Sapienza” University in Rome, and he has served as a lieutenant in the Italian Army. Sem has been awarded the honour of Cavaliere Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. He is married to Rebecca, and they have three children.

Nebojša Katić (1955) živi u Londonu i radi kao samostalni poslovni konsultant. Do odlaska u London 1992. godine, njegova poslovna karijera je bila vezana za beogradski Energoprojekt. Bio je finansijski direktor radne organizacije Energoprojekt-Energodata, a zatim i finansijski direktor sistema Energoprojekt- Holding. Pre nego što je započeo samostalnu konsultantsku karijeru, Katić je do 1997. godine radio kao finansijski direktor Energoprojektove kompanije u Londonu, INEC Engineering Co. Od avgusta 2005. do leta 2010. godine, Katić je bio redovni kolumnista dnevnog lista "Politika" gde je najčešće pisao o ekonomskim temama. Tekstove i intervjue sa njim su objavljivali "NIN", "Danas", „Blic“ itd., a čest je gost i na RTS-u. Nebojša Katić je završio osnovnu školu i gimnaziju u Beogradu, gde je ne Ekonomskom fakultetu diplomirao i magistrirao.

Dr Ronald Zeliger od 2012. godine je generalni direktor Hemofarma - vodeće farmaceutske kompanije u Srbiji i regionu. Za potpredsednika Štada grupe, u okviru koje Hemofarm posluje, imenovan je 2016. Osim toga, dr Zeliger je i predsednik Nemačko-srpske privredne komore u Beogradu. Aktuelni generalni direktor Hemofarma diplomirao je na Tehničkom univerzitetu u Berlinu, gde je na poziciji asistenta i započeo svoju karijeru. Pohađao je Londonsku školu ekonomije i Poslovnu školu IMD u Lozani. Doktorirao je na tezi ‘Procesno-orijentisan kontroling u medijskim kompanijama’. Karijeru nastavlja u biznisu kao član menadžmenta velikih industrijskih sistema u Evropi, Australiji i Aziji. Dr Zeliger takođe je bio direktor kontrolinga u Formuli 1. Govori engleski, francuski i španski jezik.

Prof. dr SANjA RADOJEVIĆ-ŠKODRIĆ v.d. direktora Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje od 16. novembra 2017. godine. Doktor medicinskih nauka, profesor na Univerzitetu u Beogradu - Medicinski fakultet, na predmetu Patologija. Prethodno zaposlena u Institutu za patologiju, Univerzitet u Beogradu - Medicinski fakultet, Beograd, Republika Srbija, direktor u periodu od 2015. do novembra 2017. godine. U prethodnom periodu bila je Predsednik Republičke stručne komisije za patologiju Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Član je Evropskog udruženja uropatologa, Evropskog udruženja patologa, Udruženja patologa i citologa Srbije i Srpskog lekarskog društva. Autor je 29 originalnih radova in extenso u časopisima sa JCR liste (ukupni impakt faktor 45) i predavač po pozivu na domaćim i međunarodnim kongresima i kursevima.

Dušan Stojaković was born in Sarajevo on February 19th 1974. He graduated master studies in cultural&media managenemt, and he is now studies his PhD in the field of communications. He has been working as a journalist at Balgrade daily Večernje Novosti for 23 years. He was a permanent Correspondent from Sarajevo (2002 -2009), and a political journalist. From 2009. to 2013. he was editor at the main Desk. From November 2013. until present he is on the position of Economics Editor Vecernje Novosti.

Robert Čoban rođen je 27.07.1968. u Baču u Vojvodini, Republika Srbija. Srednju školu završio u Bačkoj Palanci, Pravni fakultet studirao u Novom Sadu. Od 1990. radi kao novinar - u početku kao novosadski dopisnik beogradskih "Večernjih novosti"; zagrebačke "Arene", sarajevskih "Naših dana". Sarađuje i u magazinima "Vreme" i "Stav". 1992. sa grupom studenata obnavlja izlaženje studentskog mesečnika "Index". Posle dva broja sledi smena celokupne redakcije i pokretanje "Nezavisnog index"-a koji će kasnije promeniti ime u "Svet" iz kojeg je nastala izdavačka kuća Color Press Grupa. Danas na čelu Color Press Grupe najvećeg izdavača magazina u regionu sa kompanijama u svih 6 republika - 84 magazina, 21 internet portal i preko 50 konferencija i festivala godišnje. U porfoliju kompanije nalaze se i brojni licencni naslovi: "The Economist", "Diplomacy & Commerce", "Hello!", "Brava Casa", "Gloria", "Story", "Grazia" i brojni drugi. Među konferencijama koje Color Press Grupa organizuje - nalaze se i: "Pro Femina", "Food Talk", "The Economist: Svet u...", "Digital", "Book Talk", "CSR Srbija", "Serbia Goes Green", "Teen Talk" i mnoge druge.

Nemanja Velikić rođen je 17. avgusta 1985. godine. Kao jedan od najboljih studenata generacije diplomirao je na Katedri za novinarstvo na Filozofskom fakultetu u Nišu. Karijeru voditelja i novinara započeo je s nepunih 18 godina, da bi posle samo godinu dana prošao veliku audiciju regionalne TV Jagodina, gde pravi prve televizijske korake. Put ga dalje vodi na studije u Niš, gde ujedno postaje jedno od zaštitnih lica Televizije 5, kao urednik i voditelj informativnog programa. Leta 2008. godine dobija poziv s Televizije FOX i postaje voditelj tada potpuno novog formata jutarnjih vesti “900 sekundi” i novinar informativnog programa. Posle dve godine prešao je na TV Avala, da bi 2012. godine postao deo informativnog programa TV Pink, najpre kao izveštač sa svih važnih političkih dešavanja, a potom nastavio kao prezenter Vesti i autor i voditelj emisije o medicini i zdravstvenoj politici “Infoklinika”, koju i danas radi. Poslednje dve godine, urednik je i voditelj prvog Jutarnjeg programa u Srbiji “Vikend svitanje”. Istovremeno, 2014. godine postaje menadžer za odnose s javnošću Ministarstva zdravlja, da bi danas, svoje dugogodišnje iskustvo iz oblasti medija i zdravstva, dopunio kao savetnik direktora za informisanje Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Nina Micić je najuspešnija srpska snowboarderka, zahvaljujući kojoj je Srbija PRVI put u istoriji imala predstavnika u ovom sportu na Zimskim olimpijskim igrama. Takmičila se u svetskom kupu, najvišem rangu takmičenja u snowboardu, u disciplinama parallel veleslalom i parallel slalom. Svojim najvećim uspehom smatra učešće na Zimskim olimpijskim igrama u Sočiju, Rusija 2014.godine. Na zimskoj olimpijadi mladih (Zimski olimpijski festival mladih) 2007.godine održanoj u Haki, Španija osvojila je srebrnu medalju u paralel slalomu i postala prvi i za sada jedini srpski takmičar kojem je pošlo za rukom da osvoji medalju na ovom takmičenju. Nina je rođena 30.01.1991 godine na Kopaoniku i sasvim je bilo prirodno da se opredelila za zimske sportove. Sa nepune dve godine prvi put je stala na skije,a sa samo 5 već na snowboard. Dve godine nakon, već je učestvovala na prvom takmičenju i tada počinje njena profesionalna karijera. Nakon 18 godina uspešne karijere, Nina je prestala sa profesionalnim bavljenjem snowboardom i od ove godine je novo lice Skijaškog saveza Srbije. U narednom periodu Nina će kao PR Skijaškog saveza Srbije raditi na promociji svih aktivnosti i projekata saveza. Zaposlena na poziciji marketing menadžera spremna je da svojim savetima, znanjem i velikim takmičarskim iskustvom doprinese razvoju, omasovljavanju i još većoj prepoznatljivosti zimskog sporta u našoj zemlji.

Dušan Bajatović je rođen 29. novembra 1967. godine u Ravnom Selu, Opština Vrbas. Osnovnu školu je završio u rodnom mestu a posle 9 i 10 razreda upisuje i završava srednju elektrotehničku školu. Po obrazovanju je inženjer elektrotehnike i diplomirani ekonomista. Više puta biran na dužnosti u državnim organima: poslanik i šef odborničke grupe u Skupštini državne zajednice Srbija i Crna Gora, Narodne Skupštine Republike Srbije, kao i u Skupštini AP Vojvodine. Takođe, Bajatović je bio i potpredsednik Izvršnog veća Autonomne Pokrajine Vojvodine, član Izvršnog odbora regionalne Privredne Komore u Novom Sadu kao i generalni sekretar Omladinskog saveza Srbije i član Saveta univerziteta. Više godina je bio član Upravnog odbora Elektrovojvodine a u njegovoj radnoj biografiji stoji i to da je bio osnivač, vlasnik i direktor Televizije Most. Vlada Republike Srbije, na sednici održanoj 23. Oktobra 2009 godine, imenovala je za generalnog direktora Javnog preduzeća Srbijagas. Dušan Bajatović je kao generalni direktor JP Srbijagas odgovoran za sprovođenje Međudržavnog sporazuma u oblasti nafte i gasa potpisanog sa Ruskom Federacijom. Po tom osnovu aktivno je učestovao u realizaciji projekata PSG Banatski Dvor, Južni tok, Sogaz kao i upravljanjem kompanijama koje su po osnovu Odluka Vlade Republike Srbije postale deo Srbijagas grupe od kojih su najznačajnije MSK, Azotara, Agroživ i Informatika. Kompanija Srpska Fabrika Stakla Paraćin uspešno je spašena iz tečaja, restrukturirana i pronađen je strateški partner. Dušan Bajatović pored funkcije generalnog direktora JP Srbijagas po funkciji obavlja i sledeće dužnosti: Predsednik Nadzornog odbora PSG Banatski Dvor, Predsednik Nadzornog odbora osiguravajuće kuće Sogaz, Zamenik predsednika Nadzornog odbora Jugorosgaz, Zamenik Predsednika Upravnog odbora kompanije South Stream Serbia AG Zug kao i ko direktor u kompaniji Južni tok d.o.o. Novi Sa d. Za vreme obavljanja ovih funkcija izgrađeno je prvo skladište gasa u Republici Srbiji na koje se čekalo gotovo 30 godina. Skladište je kapaciteta 450 miliona metara kubnih i zadovoljava osnovne potrebe Republike Srbije tokom zimskog perioda i u kriznim momentima. Osiguravajuća kuća je već u drugoj godini poslovanja ostvarila pozitivan finansijski rezultat što je jedinstven primer u finansijskom sektoru Republike Srbije. Po svojim finansijskim pokazateljima prevazišla je mnoge znatno veće kompanije koje posluju na ovom tržištu. U projektu Južni Tok usvojena je konačna investiciona odluka i započeta je izgradnja u novembru 2013 godine. Radovi u punom obimu se očekuju sredinom 2014 godine kako bi tokom 2016 godine prve količine gasa potekle do svoji krajnjih potrošača. Pored ovih aktivnosti Dušan Bajatović je poslanik u Parlamentu Republike Srbije, Predsednik odbora za odbranu i unutrašnje poslove kao i član Parlamentarne Skupštine NATO-a. Član je više domaćih i međunarodnih organizacija od kojih je najznačajnija članstvo u Evropskom poslovnom kongresu kao člana predsedavajućeg komiteta. Dobitnik je više nagrada za najboljeg privrednika u 2010 godini, zlatna plaketa za vizionara godine, najhumaniji čovek Srbije kao i zlatni svetionik – marketinški podvig godine. Od strane Radio Televizije Srbije i emisije Kvadratura Kruga nagrađen je za plemenitost. Predsednik je sportskog društva Vojvodina u Novom Sadu. Svoja primanja po osnovu članstva u Upravnim odborima donira u humanitarne svrhe. Tečno govori govori ruski jezik i služi se engleskim jezikom.