11 : 00 – 11 : 30
Изјаве зе медије и регистарција

11:30 - 11:40
Поздравна реч и значај пројекта за инспекцију заштите животне средине АП Војводине

Павле Рајков, в.д. помоћника Покрајинског секретара, Сектор за инспекцијске послове у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине

11:40 – 11:50
Поздравна реч и значај пројекта за Инпекторат Републике Српске

Драган Николић, инспектор Републичке управе за инспекцијске послове, Инспекторат Републике Српске, Бања Лука

11:50 - 12:00
Представљање пројектних активности у оквиру очекиваних резултата 2 – Повећана ефикасност инспекције за заштиту животне средину и активности водећег партнера

мр Татјана Ђурић, саветник за чистију производњу и одрживи развој у Сектору за чистију производњу, обновљиве изворе енергије и одрживи развој у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, координатор пројекта

12:00 – 12:15
Инспекцијски надзор, садржина, врста, облици и поступак инспекцијског надзора

Милка Стојановић, виша саветница – инспектор за заштиту животне средине у области контроле индустријских објеката – начелник одељења у Одељењу за контролу индустријских објеката Сектора за инспекцијске послове у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине
12:15 – 12:30
Кафе пауза

12:30 – 12:45
Инспекцијски надзор инспекције за заштиту животне средине у области управљања отпадним водама

Снежана Думанчић, самостални саветник за инспекцијске послове у Одељењу за контролу индустријских објеката Сектора за инспекцијске послове у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине

12:45 – 13:00
Инспекцијски надзор инспекције за заштиту животне средине у области управљања отпадом

Мр Љиљана Бајевић, саветник за инспекцијске послове у Одељењу за контролу индустријских објеката Сектора за инспекцијске послове у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине

13:00 – 13:15
Законодавни оквир инспекције за заштиту животне средине у Републици Српској

Петар Ернаут, начелник унутрашње контроле Републичке управе за инспекцијске послове, Инспекторат Републике Српске, Бања Лука

13:15 – 13:30
Инспекцијски надзор и поступање еколошке инспекције у Републици Српској са примерима из праксе

Драган Николић, инспектор Републичке управе за инспекцијске послове, Инспекторат Републике Српске, Бања Лука

13:30 – 14:00 – Дискусија

14:00 – Закуска