11 : 00 – 11 : 30
Изјаве зе медије и регистарција

11:30 - 11:45
Поздравна реч и значај пројекта

Павле Рајков, в.д. помоћника Покрајинског секретара, Сектор за инспекцијске послове у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине

11:45 - 12:00
Представљање пројектних активности

мр Татјана Ђурић, саветник за чистију производњу и одрживи развој у Сектору за чистију производњу, обновљиве изворе енергије и одрживи развој у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, координатор пројекта

12:00 – 12:30
Директни утицај на управљање отпадом у Србији, у случају прихватања циљева и регулатива ЕУ

проф. др Горан Вујић, директор Центра изврсности за циркуларну економију и климатске промене

12:30 – 12:45
Процена ризика при дефинсању дивљих депонија

др Никола Маодус, Центар изврсности за циркуларну економију и климатске промене
12:45 – 13:00
Дефинисање правилног мониторинга депонија

др Никола Маодус, Центар изврсности за циркуларну економију и климатске промене

13:00 – 13:15
Кафе пауза

13:15 – 13:45
Смањење биоразградибвог отпада на депонијама у складу са ЕУ директивом, пример Новог Сада

Душан Миловановић, Центар изврсности за циркуларну економију и климатске промене

13:45 – 14:15
Циркуларна економија као нови правац развоја управљања отпадом

проф. др Горан Вујић, директор центра изврсности за циркуларну економију и климатске промене

14:15 – 14:30 – Дискусија

14:30 – Закуска